Doortochten Rotselaar / Wezemaal

Adviezen
De Gecoro en de Verkeersadviesraad (VAR) hebben begin juni hun advies uitgebracht over het project 'doortochten'.
Op 11 juni 2014 vond een Verenigde Gemeenteraadscommissie plaats waarbij ook de suggesties van de gemeenteraadsleden werden opgenomen in een adviserend verslag.

Op 23 juni 2014 formuleerde het College van Burgemeester en Schepenen haar advies, rekening houdend met de suggesties van de inwoners en de adviezen van de adviesraden en de Verenigde Commissie.
 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie
Alle adviezen worden voorgelegd op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
De GBC is een overlegforum waarin  alle betrokken partners (o.a. gemeente Rotselaar, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant) zetelen. De GBC is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
 

Oprichting Klankbordgroepen
Ondertussen zijn ook de beide Klankbordgroepen samengesteld op basis van een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. In beide klankbordgroepen zetelen uiteindelijk 25 kandidaten, aangevuld met een delegatie van de Verkeersadviesraad en de GeCoRo.

Met deze klankbordgroep wil de gemeente de inwoners actief betrekken en laten meedenken over de verdere en concrete invulling van de doortochttrajecten Rotselaar en Wezemaal. De gemeente kreeg heel wat reacties binnen van gemotiveerde inwoners. Van zodra ook de Gemeentelijke Begeleidingscommissie zich heeft uitgesproken over het gewenste doortochttraject, kan de planningsfase aanvangen. In deze fase worden de voorontwerpen voor beide doortochten opgesteld en  zullen ook de klankbordgroepen voor de eerste keer samenkomen.

De gemeente Rotselaar hoopt de planningsfase en de klankbordgroepen in het najaar van 2014 op te starten.U vindt alle informatie en adviezen over de doortochten op www.rotselaar.be/doortochten