Nieuwe speelpleintjes Wezemaal

DSCN2317 - kopie_2.JPG

Kinderen moeten in de eigen buurt de ruimte hebben om veilig en in alle vrijheid te kunnen spelen. Speelpleintjes met speeltuigen en groenvoorziening in onze woonbuurten zijn dus belangrijk.

De gemeente Rotselaar heeft zopas een nieuw speelpleintje aangelegd in de Hertogstraat te Wezemaal. Het speelplein bevindt zich op een stuk grond dat de gemeente speciaal heeft vrijgehouden om in deze nieuwe woonwijk voor extra speelruimte te zorgen.

Samen met de buurt en de vele nieuwe, jonge gezinnen werd gekozen op welke manier we dit speelterrein zouden inrichten. Alle kinderen kunnen er vanaf nu terecht om te ravotten. Bovendien zal er binnenkort ook een zitbank door de gemeente worden geplaatst.

Voor nieuwe woonwijken legt de gemeente bijkomend aan de verkavelaar op om speelruimte en speeltoestellen te voorzien. Zo heeft de verkavelaar centraal in de nieuwe woonwijk ‘Middelberghof’ een groene, open speelruimte voorbehouden. De verkavelaar plaatste er bovendien op eigen kosten (20.000 euro) een klimtoren voor de kinderen van de buurt. Via een veilige trage fiets- en voetweg zijn beide nieuwe speelterreinen met elkaar verbonden.

In het nieuwe beleidsplan Jeugd zal extra aandacht gaan naar een goed en regelmatig onderhoud van de bestaande en nieuwe speeltoestellen in de gemeente.

Veel speelplezier!

Jelle Wouters, Schepen Jeugd
Lucia Wouters, voormalig Schepen Jeugd (initiatiefnemer speelterrein Hertogstraat)

speelpleintje.jpg