Geluidsnormen in Rotselaar

Sinds 1 september 2013 zijn er in Rotselaar nieuwe geluidsnormen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek van kracht. Deze zijn in het leven geroepen om het gehoor van de aanwezigen te beschermen en overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

sound_0.jpgOmwille van deze nieuwe regelgeving dient elke activiteit – openbaar of voor publiek toegankelijk – met muziek luider dan LAeq,15min=85 dB(A) vanaf 1 september te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. Een optreden in een café, een kermisbal, een fuif of dansoptreden zijn hier enkele voorbeelden van.

Het gemeentebestuur van Rotselaar wil de invoering van de nieuwe geluidsnormen voor verenigingen, zaaluitbaters, organisatoren en horeca-zaken zo eenvoudig mogelijk maken. Een digitaal aanvraagformulier is gemakkelijk in te vullen via www.rotselaar.be/evenementen Het formulier is ook steeds te verkrijgen via de snelbalie van het gemeentehuis.

De gemeente kocht een speciale en eenvoudig te gebruiken geluidsmeter aan die gratis wordt uitgeleend. De reservering verloopt gemakkelijk via het algemene aanvraagformulier. Voor fuiven en openlucht-optredens heeft de gemeente een geluidsmeter aangekocht die het geluidsniveau ook registreert en bijhoudt. Dit zorgt voor een goede opvolging van de meetresultaten en vermijdt dat organisatoren boven het toegestane geluidsniveau zouden spelen.

Voor alle informatie: www.rotselaar.be/evenementen