Herdenking Slag aan de Molen

Geachte aanwezigen,
Beste inwoners van Rotselaar en sympathisanten hier zo talrijk aanwezig,

Van harte welkom op deze herdenking van de ‘Slag aan de Molen’. In de zomer van 1914 werd in West-Europa de taal van vrede en verzoening verdrongen door het geweld van de wapens. Wat eerst een ernstig conflict tussen enkele landen bleek, werd algauw een levensechte nachtmerrie voor hun inwoners: vele gewóne mannen, vrouwen en kinderen.

Op 12 september – in de vroege ochtend – werd ook ónze gemeente hier mee in betrokken. Het is niet te geloven dat Rotselaar, in korte tijd, werd herschapen tot een waar oorlogsgebied. In de weiden rondom ons, die er nu zo rustig bijliggen, vonden meer dan 320 mensen de dood. Elders in de gemeente werden tientallen inwoners het slachtoffer van brutaal geweld.

Jongens en mannen die, enkele maanden voordien, nog mooie plannen maakten over hun toekomst. Honderden gezinnen die hier hun zoon of vader verloren en voor de rest van het leven zijn getekend door verdriet en een onvervangbaar gemis.

Als we hier staan, lijkt dit alles maar moeilijk te vatten. Maar het oorlogsleed wordt plots heel tastbaar, een paar kilometer verderop: in Veltem-Beisem waar de talloze slachtoffers van de ‘Slag aan de Molen’ zijn begraven op een enorme vlakte. Honderden grafstenen met de namen van jonge mensen. Elk met een eigen levensverhaal, dat zo plots en onherroepelijk werd afgebroken.

Vandaag zijn we hier samen om onze dankbaarheid uit te spreken. Vele mensen - mannen en vrouwen van hier - hebben in de Eerste en Tweede Wereldoorlog een persoonlijke strijd geleverd voor onze vrijheid en onze rechten.

De levensbelangrijke vrijheid waar wij elke dag van mogen genieten, is hun onbetaalbaar geschenk aan ons. Het is de ultieme zelfopoffering, die we nu nog maar moeilijk kunnen vatten: je eigen leven in de schaal leggen om anderen een beter leven te geven.

En toch is dat de boodschap die we vandaag willen meenemen. Elke bijdrage van élke mens, jong of oud, is zo belangrijk en nodig om te komen tot een goede wereld waarin iedereen het recht krijgt op een beter leven.

Niet alleen materieel, maar ook op sociaal vlak: aanvaard en mee opgenomen als mens tussen de mensen. Niet alleen hier in onze buurt, op school, in de vereniging of op het werk, maar overal ter wereld.

En daarom is het zo goed dat we hier – met de inwoners en scholen van onze gemeente, oud-strijdersverenigingen, sympathisanten en militairen van het Vijfde Linie –  allemaal samen zijn en dezelfde boodschap van vrede en verzoening brengen.

Het Belgische leger en de militairen van het Vijfde Linie leveren nog steeds een concrete bijdrage aan een wereld van vrede. Met gevaar voor eigen leven, ver weg van hun gezin, brengen ze weer hoop in gebieden waar geweld en terreur nog dagelijks heersen. Ze zetten zo het werk verder van hun voorgangers die hier in Rotselaar hebben gestreden voor vrede, veiligheid en mensenrechten.

Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat Wereldoorlog I is uitgebroken. De herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ zal in Rotselaar dan ook uitgebreid worden herdacht. Het Gemeentebestuur werkt - samen met de verenigingen, scholen en de militaire overheid - een groots programma uit voor alle inwoners. Tal van verenigingen zijn trouwens reeds heel actief bezig met de voorbereidingen van hun activiteiten. Ze kunnen hiervoor ten volle op onze steun rekenen.

De uitgebreide herdenking ‘100 jaar Slag aan de Molen’ zal centraal staan in het programma. De Provincie Vlaams-Brabant opent in Haacht binnenkort trouwens een Bezoekerscentrum over de Wereldoorlog in onze streek. De Slag aan de Molen en de oorlogsverhalen van de mensen uit Rotselaar zullen in het gloednieuwe Centrum een belangrijke plaats krijgen.

Een fietslus zal vele bezoekers langsheen de belangrijkste oorlogsplaatsen in onze regio leiden. In onze gemeente komen hiervoor 5 grote, permanente herdenkingsborden met uitgebreide informatie over de gebeurtenissen op die plaats.

Iedereen zal bij de herdenkingsactiviteiten worden betrokken. Een speciale rol is natuurlijk weggelegd voor onze scholen en jeugdverenigingen. Het is de ideale gelegenheid om met het oorlogsverleden in contact te komen.

Wij, jongeren, kunnen de toekomst maar tegemoet treden als we het verleden goed leren begrijpen. Daarom wil ik ook speciaal de leerlingen, leerkrachten en directie van onze basisscholen danken om hier vandaag (na de eerste schoolweek) aanwezig te zijn: dit betekent echt heel veel.

Beste aanwezigen,

Dankzij uw komst en medewerking houden we samen de nagedachtenis aan ons oorlogsverleden in leven. Vandaag zijn we hier: niet alleen om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken en actief mee te werken aan een verdraagzame en vredevolle wereld.

 

Jelle Wouters,
Herdenking Slag aan de Molen
8 september 2013

Rotselaar.