Rotselaar testpiloot groene mobiliteit

Distributiebedrijf Eandis overhandigde op 17 september een elektrische wagen aan de gemeente Rotselaar, in aanwezigheid van burgemeester Dirk Claes.  De gemeente zal deze wagen gratis uittesten. Met dit initiatief wil Eandis de gemeente kennis laten maken met elektrische mobiliteit. Rotselaar werkt zo via Eandis mee aan het project ‘Elektrische Voertuigen in Actie (EVA) dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen onderzoekt en aanpakt.

2013-09-17_elektrische_auto_0.jpg

Eerder kocht de gemeente Rotselaar al een elektrische scooter aan voor korte dienstverplaatsingen voor de werknemers. Door niet direct naar een dienstwagen te grijpen, zorgt dit voor een milieuvriendelijk alternatief. Daarnaast wil de gemeente haar voorbeeldfunctie waarmaken op het vlak van elektromobiliteit.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.

In het kader van het EVA-project heeft Eandis het afgelopen jaar op 71 locaties oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen of scooters geïnstalleerd. Zo komt men tot een netwerk van oplaadeilanden, verspreid over gans Vlaanderen. Bedoeling is om in een straal van 20 km of binnen de 20 minuten over een oplaadpunt te beschikken.

Maar Eandis gaat nog een stap verder. Het distributiebedrijf van zeven Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas – waaronder Iverlek – heeft een aantal elektrische voertuigen aangeschaft om uit te lenen aan openbare besturen. Het laat hen toe om gedurende 3 maanden gratis kennis te maken met de eigenschappen en de mogelijkheden van de elektrische wagens. De elektrische wagen die op 17 september 2013 aan het gemeentebestuur van Rotselaar werd overhandigd, is een Renault Kangoo.

Het aanbod van Eandis sluit perfect aan bij het duurzaamheidsbeleid van Rotselaar dat staat voor een leefbaardere, gezondere en schone leefomgeving met minder energiegebruik, minder fossiele energie, meer groene energie, meer natuur en meer lokale initiatieven om duurzame ontwikkeling versnellen. De gemeente werkt momenteel ook een project uit voor de installatie van elektrische laadpalen voor fietsen en bromfietsen in alle deelgemeenten en in een later stadium een oplaadplek voor wagens. Zelf beschikt de gemeente reeds over een hybride wagen (Toyota Prius) en een elektrische scooter die het gebruik van de wagen vervangt voor korte afstanden binnen de gemeente.

Het EVA-project is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.