Kinderen vieren veilige schoolomgeving

ROTSELAAR - Op vraag van de basisschool Heikant en de werkgroep veilige schoolomgeving werden enkele ingrepen gedaan in de omgeving van de basis- en kleuterschool in Rotselaar-Heikant. Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd en de wachtzone aan de school is uitgebreid. Er komt een parkeerverbod tussen de academie en de Regastraat. De kinderen vierden de vernieuwing tijdens Strapdag, samen met schepenen Christel Hendrix en Jelle Wouters.

Bron: Het Nieuwsblad

2013-09-20-schoolomgeving-heikant2.jpg

 

Basisschool Rotselaar Heikant viert nieuwe schoolomgeving op Strapdag
Week van de mobiliteit – 20 september Strapdag

Op vrijdag 20 september huldigen de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Rotselaar Heikant de nieuwe verkeersregeling rondom de school in. Het feestelijk gebeuren vindt plaats op vrijdag, 20 september om 10u30 aan de ingang van de kleuterschool, thv de Schoolstraat 44 in Rotselaar-Heikant.

Van 16 tot en met 22 september is het de week van de mobiliteit met STRAPDAG op vrijdag 20 september. Op deze verkeersveilige dag gaan kinderen al stappend of trappend naar school. Een verkeersveilige omgeving kan dan natuurlijk niet ontbreken en daar zorgde de gemeente Rotselaar voor.

Samen met de gemeentelijke basisschool Rotselaar Heikant en de werkgroep veilige schoolomgeving stelde de gemeente een plan op om de veiligheid rondom de school te verbeteren. De totale investering wordt geraamd op 37.000 euro, waarvan de provincie Vlaams-Brabant 80% subsidieert.

Om het sluipverkeer in de Schoolstraat tijdens de ochtend- en avondspits tegen te gaan, plaatste de gemeente accentmeubilair op de bestaande wegversmalling. Verschillende straatjes in de schoolomgeving zijn te smal om verkeer in beide richtingen toe te laten. In proefopstelling werd een eenrichtingscirculatie ingevoerd rondom de school. Komende van de Schoolstraat geldt voortaan in een deel van de Regastraat een eenrichtingsverkeer tot aan de ingang van de kleuterafdeling. Dat eenrichtingsverkeer wordt voortgezet in het straatje naast de parochiezaal vanaf de Regastraat tot aan de Schoolstraat.

Een tweede proefopstelling is de uitbreiding van de wachtzone ter hoogte van de kleuteringang in de Regastraat. De wachtzone is nu uitgebreid tot aan het bestaande middeneiland. In 2014 wordt deze wachtzone infrastructureel ingericht.

Verder is in de Schoolstraat de markering van de bestaande bushalte,die deels op het voetpad lag, verwijderd.
Tot slot komt er in de zone tussen de nieuwe academie en de Regastraat een parkeerverbod.

Door deze wijzigingen wil de gemeente een beter verkeersoverzicht en een veiligere situatie creëren aan de schoolpoort. De verschillende proefopstellingen worden op termijn geëvalueerd. Een positieve evaluatie kan leiden tot een definitieve verkeerswijziging.

2013-09-20-schoolomgeving-heikant1.jpg