Verslagen adviesraden online

De gemeentelijke adviesraden hebben een belangrijke opdracht. Ze brengen inwoners, deskundigen en vereningen samen om het Gemeentebestuur te adviseren over het beleid. Zo versterken de adviesraden de betrokkenheid bij het beleid en geven ze een forum aan geëngageerde inwoners.

Adviesraden.JPG

Rotselaar telt een heel breed gamma van adviesraden om de participatie van onze inwoners en verenigingen bij het beleid te verzekeren.

Bij het begin van de nieuwe legislatuur is de werking en samenstelling van de adviesraden gemoderniseerd met het oog op een vernieuwde en transparante aanpak. Een promotiecampagne voor de nieuwe samenstelling van de adviesraden zorgt voor heel wat nieuwe en enthousiaste leden.

De adviesraden worden door het Gemeentebestuur actief betrokken bij het beleid, maar leggen intern ook de nadruk op een actieve werking en het gemotiveerd uitbrengen van advies.

Sinds kort kan iedereen de werkzaamheden van de verschillende adviesraden ook van nabij opvolgen. De gemeentelijke website publiceert de verslagen evenals de samenstelling van de adviesraden met contactgegevens. 

Zo werkt Rotselaar verder aan een open participatieproject voor alle geïnteresseerde inwoners. Zo werkt Rotselaar verder aan een open participatieproject voor alle geïnteresseerde inwoners. HIER vindt u alle informatie.